Cennik naszych usług

Cennik naszych usług księgowo-rachunkowych ustalany jest na podstawie indywidualnych predyspozycji Klienta i uzależniony jest głównie od rodzaju prowadzonej ewidencji, ilości dokumentów i ich stopnia trudności, jak również wielkość zatrudnienia, specyfiki działalności firmy oraz jakości i terminowości dostarczanych dokumentów.

Kpir oraz ryczałt

od 250 zł / netto
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • księgowanie dokumentów przychodowych (ryczałt)
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie jednolitych plików kontrolnych (JPK)
 • wysyłane deklaracji VAT
 • obsługa Zus (wyliczanie składek i wysyłka deklaracji)
 • kontakt z urzędem skarbowym i ZUS

Księgi Handlowe

od 400 zł / netto
 • prowadzenie pełnej księgowości
 • sporządzanie jednolitych plików kontrolnych (JPK) i wysyłka deklaracji VAT
 • sporządzanie deklaracji/zeznań podatkowych w podatku dochodowym (CIT lub PIT)
 • sporządzanie sprawozdania finansowego (bilansu, RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, rachunku przepływów pieniężnych, informacji dodatkowej do bilansu)
 • obsługa Zus (wyliczanie składek i wysyłka deklaracji)
 • kontakt z urzędem skarbowym i ZUS

Fundacje i Stowarzyszenia

od 350 zł / netto
 • prowadzenie ksiąg Fundacji/Stowarzyszenia
 • odrębne zasady sprawozdawczości finansowej
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji podatkowych
 • sporządzenie sprawozdań finansowych
 • odpłatna lub nieodpłatna działalność statutowa
 • rozliczanie grantów Fundacji

Kadry i płace

od 40 zł / netto za pracownika
 • sporządzanie list płac i wyliczanie wynagrodzeń
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej, w tym prowadzenie teczek osobowych pracowników
 • sporządzanie i obsługa umów o pracę, zleceń i umów o dzieło, wystawianie świadectw pracy i zaświadczeń
 • wyliczanie przysługujących urlopów i świadczeń
 • sporządzanie zgłoszeń i raportów do ZUS i urzędu skarbowego

Dopasujemy nasze usługi do Twoich potrzeb