Zwolnienie z podatku PCC przy zakupie pierwszego mieszkania

zakup pierwszego mieszkania, a zwolnienie z podatku PCC

Marzą Ci się własne 4 kąty?

Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość…

Możesz być zwolniony od opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych !

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych należy uiścić przy okazji zawierania różnych umów i dokonywania czynności cywilnoprawnych, jeśli ich przedmiotem jest jakaś rzecz lub prawo majątkowe.

W praktyce podatkiem PCC obciążone są między innymi następujące umowy i czynności cywilnoprawne:

  • umowa sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
  • umowa pożyczki,
  • umowa darowizny,
  • umowa o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności,
  • umowa spółki,
  • ustanowienie hipoteki.

Standardowo taki podatek wynosi 2% od wartości nieruchomości i należy go odprowadzić wyłącznie w przypadku zawierania transakcji na rynku wtórnym.

Od 31 sierpnia 2023 rząd wprowadził nowelizację ustawy o PCC, w której zakłada brak 2% PCC przy zakupie pierwszego mieszkania. Aby skorzystać ze zwolnienia, kupujący musi być osobą fizyczną i nie może posiadać żadnych praw do mieszkania lub domu w dniu zakupu ani przed tym dniem. Istnieją jednak wyjątki dla osób, które dziedziczyły udziały w nieruchomościach, ale ich udział nie przekraczał 50%.

Zwolnienie z opodatkowania PCC obejmuje sprzedaż nieruchomości takich jak:

  • lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość,
  • budynki mieszkalne jednorodzinne,
  • spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Jak zatem wykazać nasze prawo do zwolnienia z podatku?

Umowa kupna-sprzedaży nieruchomości musi być zawarta u notariusza. Wystarczy oświadczenie, które powierza notariusz o tym, że nie posiadamy i nie posiadaliśmy nieruchomości. Na podstawie oświadczenia zwolnienie będzie miało zastosowanie.