Bilet lotniczy w kosztach firmy

Bilet lotniczy w kosztach firmy

Czy bilet lotniczy może być kosztem uzyskania przychodu?

Przedsiębiorcy często w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wylatują samolotem w podróż służbową w kraju lub za granicą. 

Czy zatem bilet lotniczy związany z podróżą służbową może stanowić koszt podatkowy firmy i czy można go zaksięgować?

Bilet lotniczy będzie kosztem firmowym, pod warunkiem, że będzie miał związek z prowadzoną działalnością i zostanie odpowiednio udokumentowany. Prawidłowym dokumentem księgowym jest sam bilet lotniczy lub faktura.

Jakie dane musi zawierać bilet lotniczy?

Bilet będzie można zaksięgować jeżeli na bilecie znajdą się niżej wymienione dane:

  • numer i data wystawienia biletu
  • imię i nazwisko lub nazwa podatnika
  • numer za pomocą, którego podatnik jest identyfikowany na potrzeby podatku
  • informacje o rodzaju usługi
  • kwota podatku
  • kwota należności ogółem.

Bilet lotniczy od zagranicznego przewoźnika

Bilety lotnicze zakupionych od zagranicznego przewoźnika, które zazwyczaj nie posiadają wszystkich niezbędnych danych (mi.in numeru identyfikacji podatkowej) nie mogą być zaliczone jako wydatek do kosztów podatkowych, ani nie odliczy się zawartego na nim VAT.

Bilet lotniczy – a odliczenie VAT

Jeżeli  bilet lotniczy spełnia wyżej wymienione warunki, wówczas traktuje się go jak każdą fakturę. Wówczas przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT ma prawo odliczyć podatek naliczony, wykazany na zakupionym bilecie.

 
WAŻNE! Nawet jeśli zakupiony bilet zawiera wszystkie w/w dane, ale nie został nabyty na cele związane z prowadzoną działalnością, nie może zostać ujęty jako koszt podatkowy.